tirsdag 13. september 2011

Vindmølleparkens bakgrunn

Når forandringens vind blåser, bygger noen vindmøller.
Andre bygger levegger.
(Kinesisk ordtak)
Når nye elementer kommer inn i livet, kan det være fristende å bygge levegger eller lukke øynene for den skremmende utviklingen. Men skolen vil være bedre tjent med at vi utnytter de nye mulighetene og bygger vindmøller som gir videre kraft til andre arbeidsoppgaver. Mitt ønske er at vår skole skal være en vindmøllepark som tar tak i utfordringene rundt skoleutvikling og digitale medier og gjennom dette skape grobunn for videre utvikling og vekst.